Dla akcjonariuszy

27.11.2020

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Med Systems Group S. A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji

Zarząd Med Systems Group S. A. (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Med Systems Group S. A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Q Securities S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

 

 

13.11.2020

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Med Systems Group S. A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji

Zarząd Med Systems Group S. A. (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Med Systems Group S. A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Q Securities S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

 

31.10.2020

Drugie wezwanie Akcjonariuszy Med Systems Group S. A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji

Zarząd Med Systems Group S. A. (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Med Systems Group S. A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Q Securities S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

 

16.09.2020

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Med Systems Group S. A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji

Zarząd Med Systems Group S. A. (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Med Systems Group S. A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Q Securities S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.