Oferta

Audyt i doradztwo

Wszystkie wdrożenia poprzedzone są audytem i kompletną analizą potrzeb ośrodków medycznych. Spółka świadczy również usługi w zakresie wdrożenie wszystkich rozwiązań telemedycznych, programistycznych, systemów nadzoru w zakresie badań KTG, zarządzania bazami danych pacjentów w tym danymi medycznymi, zdalnych centrów nadzoru, tworzenia dedykowanych aplikacji do zarządzania systemami wspierającymi działanie ośrodków medycznych i produktów wprowadzanych na rynek dla konsumenta ostatecznego.

Komercjalizacja  aparatów

W portfolio produktów oraz usług Spółki znajdują się unikatowe rozwiązania i urządzenia medyczne stworzone przez menedżerów Spółki, które będą stopniowo wdrażane do sprzedaży. Flagowym produktem spółki jest certyfikowany telemedyczny system nadzoru nad bezpieczeństwem ciąży wykorzystujący zdalne badanie KTG – BellyOn dla pacjentów indywidualnych i KTG Control dla klientów instytucjonalnych. Obecnie na ukończeniu jest wdrożenie kilku kolejnych rozwiązań które nie mają swoich odpowiedników na świecie.

Urządzenie pracujące w systemie posiada certyfikaty CE 2274  – certyfikacja dla wyrobów medycznych TUV Nord, rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, a także pozytywną opinię PTG. Technologia powstała we współpracy z Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu.

Centrum Telemedyczne to:

  • Lekarze i położne na bieżąco opisujący badania z aparatów telemedycznych
  • Pielęgniarki świadczące usługi wsparcia do monitorowania telemedycznego
  • Bezpośredni kontakt z pacjentem
  • W razie potrzeby poinformowanie osoby wyznaczonej przez pacjenta jako osoba ICE (InCase of Emergency)
  • Dostęp do usługi w trybie 24/7
  • Możliwość telekonsultacji z lekarzami i położnymi
  • informacje o udzielaniu pierwszej pomocy (w trybie 6 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18)
  • Zamówienia wydrukowanej historii badań.

Dysponujemy Centrum Telemedycznym opisującymi badania KTG (KTG kardiotokografia to jedno z podstawowych badań w położnictwie, które pomaga ocenić stan płodu w ostatnich tygodniach ciąży)