20 grudnia 2019

Współpraca z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

ICZMP to jeden z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce i wiodący ośrodek referencyjny w zakresie położnictwa i ginekologii. Łączy nas wspólny cel – zależy nam na powszechnym dostępie kobiet do najnowocześniejszych rozwiązań medycznych, komforcie i bezpieczeństwie przyszłych Mam. Dlatego podpisaliśmy wspólnie ramową umowę o uczestnictwie w programach unijnych, dzięki którym będziemy brać udział w kolejnych projektach telemedycznych.

Dostarczyliśmy ICZMP aparaty i systemy analizy KTG na których Instytut będzie realizował

program pilotażowy, który pozwoli wypracować model docelowy. Model ten umożliwi przystąpienie

do standaryzacji usługi i procedur aby takie rozwiązanie docelowo było refundowane przez

NFZ w Polsce

Jesteśmy dumni, że dzięki naszym rozwiązaniom, wspólnie z Centrum przyczynimy się do komfortu i poczucia bezpieczeństwa tysięcy kobiet w całej Polsce.